Privacyverklaring

Massagepraktijk Inanna vraagt bij het maken van een afspraak naar uw telefoonnummer en e-mailadres.
Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt er een intake gesprek gehouden, waarbij naar uw (medische) persoonsgegevens wordt gevraagd. Dit is een voorwaarde om de behandeling goed op uw wensen af te kunnen stemmen.

Massagepraktijk Inanna verwerkt uw (medische) persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Om de behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen en om op een verantwoordelijke en veilige manier een behandeling te kunnen geven.
-Om contact te kunnen leggen in verband met een te maken of ingeplande afspraak.
-Voor het afhandelen van een betaling.
-Voor het verzenden van de nieuwsbrief/verjaardagsmail.

– De persoonsgegevens worden zonder schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt, behoudens onder speciale omstandigheden waarin moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.

– De persoonsgegevens die zijn verstrekt tijdens het intake gesprek worden afgesloten bewaard. Massagepraktijk Inanna houdt deze gegevens nog 2 jaar na de laatste afspraak in archief, waarna ze worden vernietigd. Tevens wordt van elke klant het e-mail adres opgeslagen in een database bestand, zodat ik in geval van calamiteiten over het klantenbestand kan beschikken en contact met u kan opnemen. Dit bestand is alleen in te zien door de eigenaar van Massagepraktijk Inanna en de beheerder van de website.

– Heeft u zich alleen ingeschreven voor de nieuwsbrief? Deze gegevens blijven bewaard zolang u ingeschreven staat, zodra u zich uitschrijft worden binnen een maand uw gegevens verwijderd.

– U heeft altijd recht op inzage, rectificatie en/of wissen/verwijderen van uw gegevens en ook om tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken. Neem hiervoor contact op met Massagepraktijk Inanna

– U heeft het recht op overdracht van uw gegevens en op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Neem hiervoor contact op met Massagepraktijk Inanna

Massagepraktijk Inanna gaat heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Mocht u echter merken dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan direct contact met ons op.

– U kunt deze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent of ons informatie te verschaffen.
Deze website houdt alleen het aantal bezoekers bij en via welke weg deze bezoekers op de website terecht komen.

– Na het boeken van een afspraak wordt uw naam en e-mailadres opgeslagen in een database bestand. Dit bestand is alleen in te zien door de eigenaar van Massagepraktijk Inanna en de beheerder van de website.